Какво представлява Клиентът?

Posted Leave a commentPosted in Work

Клиентите са най-важните хора в бизнеса.

Клиентите не са зависими от нас. Ние зависим от тях.

Клиентите не прекъсват нашата работа. Те са нейна цел.

Клиентите не ни оказват услуга, когато правят бизнес с нас. Ние не оказваме услуга на клиентите, когато ги чакаме.

Клиентите са част от нашия бизнес – не са аутсайдери. Клиентите не са само пари в регистъра на нашата каса. Клиентите са човешки същества с чувства и заслужават да се отнасяме към тях с уважение.

Клиентите са хора, които идват с нуждите и желанията си. Нашата работа е да ги изпълним.

Клиентите заслужават най-голямото внимание, което можем да им дадем.

Клиентите са живитоспасяваща лодка за всеки бизнес.

Клиентите ни плащат заплатата. Без клиенти ние ще трябва да затворим магазина или бизнеса.

Клиентът е онзи „глупак”, който предоставя своя доход или спеставяне, за да възнагради нашия труд. Тогава, какво трябва да бъде нашето отношение към него? Като към благодетел, или като към подтиснато същество?

Никога не забравяйте тези правила.